Мултиклиновидни ISO 9981, ISO 9982, DIN 7867 PDF Печат Е-поща
 
Сечение ~b
mm
~h
mm
PJ 28 14
PK 30 14
  
 Поръчки по дължина Le
Максимален брой на клиновете за PJ сечение = 18
Максимален брой на клиновете за PK сечение = 12
 
PJ
Le
mm
560
630
655
705
711
742
805
815
850
853
860
955
960
965
975
980
985
990
1016
PJ
Le
mm
1020
1050
1055
1060
1065
1070
1160
1163
1165
1175
1180
1230
1235
1301
1309
1372
1375
1380
PK
Le
mm
630
650
698
700
736
737
740
742
800
812
847
850
853
950
954
968
970
975
980
985
PK
Le
mm
1005
1015
1045
1050
1054
1060
1070
1150
1152
1163
1165
1170
1180
1220
1225
1230
1300
1365
1370
 
 Експлоатационна температура от -45 °C до +80 °C.
Повишена устойчивост към минерални масла.
Повишена устойчивост към износване.
 
 Пример за обозначаване:  4PK 954

4 - Количесво на клиновете
PK - Обозначение на сечението
954 - ефективна дължина