силиконови колена PDF Печат Е-поща

Колена Силикон-текстил – 45 ГРАДУСА

 Колена Силикон-текстил – 45 ГРАДУСА

Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. мм. на стената
Коляно Силикон-текстил 20x127/20x127 MVQ 20 20 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 25x127/25x127 MVQ 25 25 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 28x127/28x127 MVQ 28 28 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 30x127/30x127 MVQ 30 30 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 32x127/32x127 MVQ 32 32 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 35x127/35x127 MVQ 35 35 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 38x127/38x127 MVQ 38 38 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 41x127/41x127 MVQ 41 41 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 45x127/45x127 MVQ 45 45 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 51x127/51x127 MVQ 51 51 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 57x127/57x127 MVQ 57 57 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 60x127/60x127 MVQ 60 60 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 63x127/63x127 MVQ 63 63 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 70x127/70x127 MVQ 70 70 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 76x127/76x127 MVQ 76 76 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 83x127/83x127 MVQ 83 83 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 90x127/90x127 MVQ 90 90 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 95x127/95x127 MVQ 95 95 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 102x127/102x127 MVQ 102 102 127 127 4,5

Колена Силикон-текстил – 90 ГРАДУСА
 Колена Силикон-текстил – 45 ГРАДУСА
Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. мм. на стената
Коляно Силикон-текстил 10x150/10x150 MVQ 10 10 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 12x150/12x150 MVQ 12 12 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 14x150/14x150 MVQ 14 14 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 15x150/15x150 MVQ 15 15 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 18x150/18x150 MVQ 18 18 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 20x150/20x150 MVQ 20 20 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 22x150/22x150 MVQ 22 22 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 25x102/25x102 MVQ 25 25 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 25x150/25x150 MVQ 25 25 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 28x102/28x102 MVQ 28 28 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 28x150/28x150 MVQ 28 28 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 28x250/28x250 MVQ 28 28 250 250 4,5
Коляно Силикон-текстил 30x150/30x150 MVQ 30 30 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 32x102/32x102 MVQ 32 32 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 32x150/32x150 MVQ 32 32 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 35x102/35x102 MVQ 35 35 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 35x150/35x150 MVQ 35 35 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 35x250/35x250 MVQ 35 35 250 250 4,5
Коляно Силикон-текстил 38x102/38x102 MVQ 38 38 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 38x150/38x150 MVQ 38 38 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 38x250/38x250 MVQ 38 38 250 250 4,5
Коляно Силикон-текстил 40x150/40x150 MVQ 40 40 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 40x250/40x250 MVQ 40 40 250 250 4,5
Коляно Силикон-текстил 41x102/41x102 MVQ 41 41 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 42x150/42x150 MVQ 42 42 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 45x102/45x102 MVQ 45 45 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 45x150/45x150 MVQ 45 45 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 48x150/48x150 MVQ 48 48 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 50x150/50x150 MVQ 50 50 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 50x250/50x250 MVQ 50 50 250 250 4,5
Коляно Силикон-текстил 51x102/51x102 MVQ 51 51 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 55x150/55x150 MVQ 55 55 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 57x102/57x102 MVQ 57 57 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 60x150/60x150 MVQ 60 60 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 60x250/60x250 MVQ 60 60 250 250 4,5
Коляно Силикон-текстил 63x127/63x127 MVQ 63 63 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 65x150/65x150 MVQ 65 65 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 70x127/70x127 MVQ 70 70 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 70x150/70x150 MVQ 70 70 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 76x127/76x127 MVQ 76 76 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 76x150/76x150 MVQ 76 76 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 80x150/80x150 MVQ 80 80 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 83x127/83x127 MVQ 83 83 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 89x127/89x127 MVQ 89 89 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 89x150/89x150 MVQ 89 89 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 90x127/90x127 MVQ 90 90 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 95x127/95x127 MVQ 95 95 127 127 4,5
Коляно Силикон-текстил 102x127/102x127 MVQ 102 102 127 127 4,5
 
 
Колена Силикон-текстил – 135 ГРАДУСА
 
 Колена Силикон-текстил – 135 ГРАДУСА
Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. мм. на стената
Коляно Силикон-текстил 38x150/38x150 MVQ 38 38 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 45x102/45x102 MVQ 45 45 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 50x150/50x150 MVQ 50 50 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 51x102/51x102 MVQ 51 51 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 55x150/55x150 MVQ 55 55 150 150 4,5
Коляно Силикон-текстил 57x102/57x102 MVQ 57 57 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 63x127/63x127 MVQ 63 63 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 70x127/70x127 MVQ 70 70 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 76x127/76x127 MVQ 76 76 102 102 4,5
 
Колена Силикон-текстил – 180 ГРАДУСА
Колена Силикон-текстил – 180 ГРАДУСА
 
Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. мм. на стената
Коляно Силикон-текстил 45x102/45x102 MVQ 45 45 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 51x102/51x102 MVQ 51 51 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 57x102/57x102 MVQ 57 57 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 60x102/60x102 MVQ 60 60 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 63x127/63x127 MVQ 63 63 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 70x127/70x127 MVQ 70 70 102 102 4,5
Коляно Силикон-текстил 76x127/76x127 MVQ 76 76 102 102 4,5
 
 
Редуциращи Колена Силикон-текстил – 45 ГРАДУСА
 
 Редуциращо Коляно Силикон-текстил – 45 ГРАДУСА
 
 
Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. мм. на стената
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 25x102/32x102 MVQ 25 32 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 25x102/38x102 MVQ 25 38 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 25x127/38x127 MVQ 25 38 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 32x102/38x102 MVQ 32 38 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 32x127/38x127 MVQ 32 38 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 32x102/45x102 MVQ 32 45 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 32x127/45x127 MVQ 32 45 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 38x127/45x127 MVQ 38 45 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 38x127/51x127 MVQ 38 51 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 41x127/51x127 MVQ 41 51 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x102/51x102 MVQ 45 51 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x127/57x127 MVQ 45 57 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x102/57x102 MVQ 45 57 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x102/63x102 MVQ 45 63 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/57x102 MVQ 51 57 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/63x102 MVQ 51 63 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/70x102 MVQ 51 70 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/76x102 MVQ 51 76 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 57x102/63x102 MVQ 57 63 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 57x102/70x102 MVQ 57 70 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 57x127/76x127 MVQ 57 76 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 63x102/70x102 MVQ 63 70 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 63x102/76x102 MVQ 63 76 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 70x127/76x127 MVQ 70 76 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/83x127 MVQ 76 83 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/89x127 MVQ 76 89 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/95x127 MVQ 76 95 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/102x127 MVQ 76 102 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 89x127/102x127 MVQ 89 102 127 127 4,5

 

Редуциращи Колена Силикон-текстил – 90 ГРАДУСА

 

Редуциращо Коляно Силикон-текстил – 45 ГРАДУСА

 
Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. мм. на стената
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 25x102/32x102 MVQ 25 32 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 25x102/38x102 MVQ 25 38 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 32x102/38x102 MVQ 32 38 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 32x102/45x102 MVQ 32 45 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 38x127/45x127 MVQ 38 45 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 38x127/51x127 MVQ 38 51 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 41x127/51x127 MVQ 41 51 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x102/51x102 MVQ 45 51 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x102/57x102 MVQ 45 57 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 45x102/63x102 MVQ 45 63 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 50x150/60x150 MVQ 50 60 150 150 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/57x102 MVQ 51 57 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/63x102 MVQ 51 63 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/70x102 MVQ 51 70 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 51x102/76x102 MVQ 51 76 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 57x102/63x102 MVQ 57 63 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 57x102/70x102 MVQ 57 70 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 57x127/76x127 MVQ 57 76 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 60x150/70x150 MVQ 60 70 150 150 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 63x102/70x102 MVQ 63 70 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 63x102/76x102 MVQ 63 76 102 102 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 70x127/76x127 MVQ 70 76 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/83x127 MVQ 76 83 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/89x127 MVQ 76 89 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/95x127 MVQ 76 95 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 76x127/102x127 MVQ 76 102 127 127 4,5
Редуциращо Коляно Силикон-текстил 89x127/102x127 MVQ 89 102 127 127 4,5

 
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил
 
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил
 
Описание Вътрешен Вътрешен Дължина Дебелина

диаметър диаметър мм. на стената
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил 25x51/51x204 MVQ 25 51 204 4,5
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил 25x57/57x204 MVQ 25 57 204 4,5
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил 25x63/63x204 MVQ 25 63 204 4,5
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил 25x70/70x204 MVQ 25 70 204 4,5
Редуциращо Т – Коляно Силикон-текстил 25x76/76x204 MVQ 25 76 204 4,5