Клиновидни ремъци-свързани ISO 5291 PDF Печат Е-поща
   
   
 
Сечение ~b
mm
~h
mm
HB 16,5 15

 Поръчки по дължина Lw.

 

 
   
Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана всяка дължина.
   
 
HL
Lw
mm
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
2360
2430
2500
HL
Lw
mm
2580
2650
2720
2800
2900
3000
3070
3150
3250
3350
3450
3550
3650
3750
3870
4000
4120
4250
4370
4500
4620
 
HL
Lw
mm
4750
4870
5000
5150
5300
5450
5600
5800
6000
6150
6300
6500
6700
6900
7100
7300
7500
7750
8000
9300
12500
 
   
 Lw = LaLi = La - 62
 
   
 Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C при относителна влажност 65+/-15%.
   
Пример за обозначаване:  3HB 2800 Lw

3HB - количество на ребрата и обозначение на сечението
Lw - разчетна дължина