Клиновидни ремъци- вариаторни ISO 3410 PDF Печат Е-поща
    
     
  
Сечение ~b
mm
~h
mm
ъгъл
°
HL 45 20 28
50 22 28
H36 36 14 28
 
Сечение Диапазон
дължина Lw
HL (45x20) 2240 - 5000
HL (45x20) Ravlek 2800 - 5000
HM (50x22) 2000 - 5000
HM (55x22) Ravlek 2800 - 5000
H36 1120 - 2240
 
     
 Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана всяка дължина.
     
HL
Lw
mm
Li
mm
2240 2160
2300 2220
2360 2280
2430 2350
2500 2420
2580 2500
2650 2570
2720 2640
2800 2720
2900 2820
3000 2920
3070 2990
3150 3070
3250 3170
3350 3270
3450 3370
3550 3470
3650 3570
3750 3670
3870 3790
4000 3920
5000 4920
 
 
HM
Lw
mm
Li
mm
2000 1910
2240 2150
2300 2210
2360 2270
2430 2340
2500 2410
2580 2490
2650 2560
2720 2630
2800 2710
2900 2810
3000 2910
3070 2980
3150 3060
3250 3160
3350 3260
3450 3360
3550 3460
3650 3560
3750 3660
3870 3780
4000 3910
4120 4030
4250 4160
4370 4280
4500 4410
4620 4530
4750 4660
4870 4780
5000 4910
 
 
H36
Lw
mm
1120
1180
1206
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1786
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
 
 Lw = Li + 80  Lw = Li + 90  Lw = Li - 66
     
 Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C при относителна влажност 65+/-15%.

Пример за обозначаване:

  HL 2300Lw 2220Li

HL - обозначение на сечението
Lw - разчетна дължина
Li - вътрешна дължина
   Пример за обозначаване:

  H36 1400Lw

H36 - обозначение на сечението
Lw - разчетна дължина